ค้นหาข้อมูล

free counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุเอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินเอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานกลาง เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เอกสารแนบ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เอกสารแนบ
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เอกสารแนบ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เอกสารแนบ
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหมดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร : 0-7544-5734, โทรสาร : 0-7544-5735, 
E-mail Address : [email protected]

<**ข่าวสารน่ารู้**>
 
 
 
 
 
<**โทรทัศน์**>
      
      
      
      
      
<**รับ - ส่ง E-mail**>
 hotmail
 thaimail
 yahoo
 chaiyo

ประมวลภาพกิจกรรม นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาของรัฐ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จ การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมี พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี

ประมวลภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางประทุม ไกรรอด นำนักศึกษานายทินกร อักษร
เข้าต้อนรับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ที่ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสอบข้อมูลติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน
ประกอบการพิจารณาทุนในภาคเรียนต่อไ

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรมราช
และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นำทีมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคณะที่ได้เดินทางมาตรวจเยื่ยมโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับ
นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะที่ได้ามอบ
ของพระราชทานให้กับนักเรียนนักศึกษาประจำหอพักของวิทยาลัยฯเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดการฝึกอบรมโครงการประณีตทฤษฎีใหม่ ของวิทยาลัยฯ

                                                          

.::ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านการเกษตร::..::เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.:: .::เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ เพื่อพัฒนาให้บรรลุขีดความสามารถสูงสุดของตน.:: www.nkatc.ac.th