ปีการศึกษา 2567

ประมวลภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางประทุม ไกรรอด นำนักศึกษานายทินกร อักษร เข้าต้อนรับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ที่ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสอบข้อมูลติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน ประกอบการพิจารณาทุนในภาคเรียนต่อไ

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรมราช และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นำทีมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคณะที่ได้เดินทางมาตรวจเยื่ยมโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับ นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะที่ได้ามอบ
ของพระราชทานให้กับนักเรียนนักศึกษาประจำหอพักของวิทยาลัยฯเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดการฝึกอบรมโครงการประณีตทฤษฎีใหม่ ของวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นำทีมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้องรับครูผู้ช่วยทั้ง 5 ท่านเนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ

ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ควนพลองร่วมใจพัฒนาสถานศึกษา ให้มีสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่สวยงาม เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมนายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นำคณะครูและนักเรียน ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของสถานศึกษา (ผลิตภัณฑ์จากมังคุด) นำโดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ งานแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่4 #ครูกัลยา วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อำเภอช้างกลาง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ยินดีต้อนรับนางวิไลวรรณ แก้วถาวร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียนออนไซต์ (OnSite) ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรมคลีนิคเกษตร อำเภอช้างกลาง ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 5 เมษายน 2560
ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง ณ.อำเภอช้างกลาง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการตรวจเยี่ยม อกท. วันที่ 6 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพกิจกรรมสถาปนาวิทยาลัยฯ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมสถาปนาวิทยาลัยฯ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมจัดเตรียมงานยุวกชาติ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพกุญชร และ วัดหลักช้าง วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านFlipped Classroom With Youtube วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 พฤษถาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสองค์อุปถัมภ์ อกท. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชมมายุครบ60 พรรษา วันที่ 13 มกราคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเลี้ยงกบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา วันที่ 13 มกราคม 2558
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้

ประมวลภาพกิจกรรมการการประเมินสถานศึกษาโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมการการประเมินสถานศึกษา โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและคณะครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและคณะครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับหน่วย (ครั้งที่ 24) 4 - 5 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 22 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการตรวจรับการประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก 19 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ_สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดห้องสมุดประจำอำเภอช้างกลาง 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสมุดประจำอำเภอช้างกลาง

ประมวลภาพการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 1 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556 7 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการประชุม นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 3 มีนาคม 2557 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม การบริจาคโลหิต วันที่ 8มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วย อกท. หน่วยดีเด่นระดับชาติ วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2556

ประมวลภาพพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปี 2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคใต้ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง วันที่ 5 ธันวาคม 2556

ประมวลภาพการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและคณะครู วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม นายนิวัตร ตระกูลสันติ รองผู้อำนวนการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ประมวลภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดหลักช้าง และ บ่อน้ำพ่อท่านคล้าย

ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งสภาสภาบัน ตามมาตรา ๒๓(๔) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมโครงธรรมสวัสดี ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับโครงการผู้นำความดีอาชีวศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดธุาตน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ป่าควนพลอง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายผู้นำความดีอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ธุดงคสถานชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประมวลภาพกิจกรรมวันครู วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมนำความรู้ ผู้นำเกษตรกรในอนาคต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพวางพวงหรีดเคารพศพ นายอิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา วันที่ 8 เมษายน 2556 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2555

ประมวลภาพพิธีรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 26 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝีกงาน ประจำปีการศึกษา 2555 7 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการประชุม นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 4 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

โครงการฝึกอบรมทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)ระดับ 1 ระหว่าง วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เชิญพวงหรีดพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาวางหน้าหีบศพ นางเอี้ยน คุ้มขนาบ อายุ 76 ปี มารดา พันเอกวงศ์กร คุ้มขนาบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น

ประมวลภาพ วันคล้ายวันสถาปนา วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ กิจกรรมวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้หายจากพระอาการประชวร ณ โถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555

ประมวลภาพกิจกรรมการประเมิน อกท.หน่วย ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ 15 ธันวาคม

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ (ตอนค่ำ) ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง วันที่ 5 ธันวาคม 2555

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ (ตอนเช้า) ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง วันที่ 5 ธันวาคม 2555

ประมวลภาพพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือ อำเภอช้างกลาง กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 5 ธันวาคม 2555

ประมวลภาพการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

ประมวลภาพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประมวลภาพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่ 26 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพโครงการป่าไม้ในเมืองเพื่อการศึกษา "กล้ายิ้ม"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ 22 ตุลาคม 2555

ประมวลภาพศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือ อำเภอช้างกลาง กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2555

ประมวลภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด วันที่ 3 - 5 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมโครงการส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2555 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ดำเนินการโดย พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดกะเปียด วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพเดินรณรงค์ เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ตลาดจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ ส่งครูบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย เพื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555

ประมวลภาพกิจกรรม นายนิวัตร ตระกูลสันติ รองผู้อำนวนการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดเทพกุญชร

ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างวิชาชีพทางบัญชี เรื่อง กระบวนการจัดทำภาษีอากร โดยนายสมพงศ์ เดชสุรางค์ สรรพากร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพอบรมคุณธรรมผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพโครงการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS และสร้างสุขนิสัยในการใช้ส้วม ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ดำเนินการ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2554 - เดือนธันวาคม 2555 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน"โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2555 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการเข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคใต้ พ.ศ. 2555 โครงงาน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับ ปวช. เรื่อง ผลการใช้กานพลูผงสลบลูกปลาดุกบิ๊กอุย

ประมวลภาพการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

โครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีน ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคุณครู Wang Bin

โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ ๑ เพื่อรองรับค่าจ้างตามมาตรฐาน ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารฝึกอบรม ชั้น ๓ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ การจัดงานวันเกิด แก่ คุณครู Wang Bin วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ปีการศึกษา 2554

ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ประมวลภาพ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (รอบสาม) วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ กิจกรรมวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2555 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ วันคล้ายวันสถาปนา วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ โครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ จิตอาสา เยียวยาประชาชน คืนน้ำใสด้วย EM วันที่ 25 พฤษจิกายน 2554 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ประมวลภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ประมวลภาพ กวีขุนเขา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2554

ประมวลภาพโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% วันที่ 16 ธันวาคม 2554

ประมวลภาพศึกษาดูงานการประกันคุณภาพและมาตราฐานสถานศึกษา ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วันที่ 13 ธันวาคม 2554

ประมวลภาพกิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ว่าการอำเภอช้างกลาง

ประมวลภาพกิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 33 วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง

ประมวลภาพประชุมนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู ระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 5 ตุลาคม 2554

ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ นายชิต แก้วบัวทอง "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
28 กันยายน 2554

ประมวลภาพรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและมอบหมวกนิรภัย โดย พ.ต.อ.สมโชค จันทรมณี ผกก.สภ. อ.ช้างกลาง ตัวแทนรับมอบโดยนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา 19 กันยายน 2554
ประมวลภาพการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยความร่วมมือ โรงพยาบาลนครพัฒน์ 17 สิงหาคม 2554
ประมวลภาพ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2554
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) หมู่ที่ 5 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือ คณะกรรมการหมู่บ้านปากน้ำและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10 สิงหาคม 2554
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. เรื่อง ข้าวเกรียบมังคุด เมืองคอน
โครงงานวิทยาศาสตร์รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เอกสารประกอบ บทคัดย่อ คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ วัดมะนาวหวาน และ วัดเทพกุญชร
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจโดยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพกิจกรรม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
การสัมมนาการฝึกงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
การประชุมครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวะเกษตรให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธาน
   
ปีการศึกษา 2553
ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ ที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ
และดำเนินการส่งมอบผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
นายวิศวะ คงแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนำ คณะผู้บริหารครูคนงานเจ้าหน้าที่และนักเรียนออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตาม โครงการอาชีวเกษตร ฟื้นฟูด้วยใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ในวันที่ 19 เมษายน 2554  
ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ เยี่ยมเยียนช่วยเหลือนักเรียน ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ณ วัดถ้ำโกบ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 3เมษายน 2554   
ประมวลภาพสำรวจพื้นที่เพื่อรองรับการช่วยเหลือ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 3 เมษายน 2554    
ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ เยี่ยมเยียนช่วยเหลือนักเรียน ประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 2 เมษายน 2554  
ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ เยี่ยมเยียนช่วยเหลือนักเรียน ประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านนาเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 2 เมษายน 2554 
ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ม.8 บ้านพรุไข่เต่า ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 เมษายน 2554  
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 1 เมษายน 2554
ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อำเภอฉวาง และ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 มีนาคม 2554
ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ 6 และ หมู่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 มีนาคม 2554
ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2553 หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ 17 มีนาคม 2554
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารการประเมินตนเองระดับบุคคล (Self Assessment Report : SAR) หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ 14 มีนาคม 2554
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 32 วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ. ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคนงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันแสดงความยินดีและร่วมเดินทาง ส่งรองอภิชาติ พิกุลทอง เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และรอง ดร.อดิศัย ทองทวัช เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการจัดงานแนะแนวการศึกษาอาชีพ มหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคใต้ 12-14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ทุ่งท่าลาด นครศรีธรรมราช
นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 28 มกราคม 2554
ประมวลภาพแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ และ โรงเรียนไสใหญ่ วันที่ 19 มกราคม 2554  
จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการสร้างคุณภาพการศึกษา" โดยคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 10 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวัน เสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาชีพแนวใหม่ ให้มีความทันสมัยในสาขาคหกรรมศาสตร์ (ศิลปะการจัดดอกไม้เชิงบูรณาการ) ระหว่างวันที่ 14 - 19 ธันวามคม 2553 ณ. โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพมหานคร  
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้มาสำรวจดูฝายเก็บน้ำ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช โดยนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นที่ เก็บน้ำสำหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงต่อไป 
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายสถาปนาวิทยาลัยฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพกิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553
ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอาชีวเกษตรแฟร์ และการประชุมวิชาการ อกท.ภาคต้ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอาชีวเกษตร สู้วิกฤต กู้เศรษฐกิจ หลังน้ำท่วม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
ประมวลภาพงานอาชีวเกษตรแฟร์ และ การประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ครั้งที่ 32 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
ประมวลภาพ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ::..::ประกาศผลการแข่งขัน อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 32
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 32 วันที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับบุคคล ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
มหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา วันที่ 5-10 สิงหาคม 2553
ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีไหว้ครูนักศึกษา อศกช. โดยท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 15 สิงหาคม 2553
ประมวลภาพกิจกรรมการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 15 สิงหาคม 2553
ประมวลภาพ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2553
ประมวลภาพ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 มิถุนายน 2553
ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
ประมวลภาพ อาบน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 9 เมษายน 2553
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ประมวลภาพการถ่ายทำรายการช่อง 11 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ วันที่ 5 มกราคม 2553
ปีการศึกษา 2552
ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วันที่ 30 ธันวาคม 2552
ประมวลภาพกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2552
นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวนการสถานศึกษานำคณะผู้บริหารและครู เข้ารวมกับอำเภอช้างกลางเพื่อจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และ วิทยาลัยประมง ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2552
ณ โรงแรมวังโนรา จังหวัดพัทลุง วันที่ 15 - 17 กันยายน 2552
นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวนการสถานศึกษานำคณะผู้บริหารและครู เข้ารวมกับอำเภอช้างกลางเพื่อจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
5 ธันวาคม 2552
ฯพณฯนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือก จาก อศจ.นครศรีฯ ส่งผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับภาคใต้ ระหว่าง วันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2552
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายภานุ อุทัยรัตน์ พบ นักศึกษา วษท.นครศรีฯ ในวันที่ 20 ก.ค. 2552 จัดกิจกรรม รั่วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด เพื่อสร้างกระแสป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2552
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2552
โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 2552
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2552
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2552
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2552
ศึกษาดูงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 2552
ศึกษาดูงานแผนกวิชาการตลาดและบัญชี 2552
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมตอนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในโอกาสได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2552 
ศึกษาดูงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 
ปีการศึกษา 2551
ประมวลภาพกิจกรรม อกท.ระดับภาค ภาคใต้ 2551
กิจกรรม วันปิยมหาราช 2551
ประมวลภาพพิธีเปิดศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix It center 2551
กิจกรรม 108 อาชีพ 2551
การปฐมนิเทศและระชุมผู้ปกครองใหม่ 2551
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2551
กิจกรรมกีฬาภายใน 2551
กิจกรรมวันไหว้ครู 2551
การศึกษาดูงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2551
การศึกษาดูงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2551
การศึกษาดูงานผู้บริหาร 2551
ปีการศึกษา 2550
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2550
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2550
เดินรณรงค์เลือกตั้ง 2550
งานประชุม อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ณ วษท.สตูล 2550
การรณรงค์เผนแพร่ประชาสัมพันธ์ ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550
การศึกษาดูงานแผนกวิชาพืชศาสตร์ 2550
การศึกษาดูงานแผนกวิชาการตลาด 2550
ปีการศึกษา 2549
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2549
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ 2549
รวมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 2549
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานวิชาการ 2549
วันปิยมหาราช 2548