ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
เว็ปไซต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
089-8748154 , 075-486313
www.nkatc.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
077-536214  
www.cpcat.moe.go.th 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
077-399079 
www.suratatc.ac.th 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
077-828075 
www.kasetranong.ac.th 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
075-284152 
www.kasettrang.ac.th 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
076-496451 
รอการปรับปรุง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
075-666022 
www.kasettrang.ac.th 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
074-618056 
http://kasetpt.thport.com/ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
074-389118 
www.scat.ac.th 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
074-791013 
www.satunatc.ac.th 
วิทยาลัยประมงปัตตานี
074-612348 
www.pfcollege.com 
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
077-505734 
www.pcfc.ac.th 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
074-333202 
รอการปรับปรุง