free counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุเอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินเอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานกลาง เอกสารแนบ
 

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร : 0-7544-5734, โทรสาร : 0-7544-5734, 
E-mail Address : [email protected]

<**ข่าวสารน่ารู้**>
 
 
 
 
 
<**โทรทัศน์**>
      
      
      
      
      
<**รับ - ส่ง E-mail**>
 hotmail
 thaimail
 yahoo
 chaiyo

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ นักเรียนนักศึกษา ในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และ ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายประสิทธิ์ สุวรรณา มอบหมายให้ ดร.ยุวดี อุ้ยดำ เป็นตัวแทนรับมอบพันธุ์ปลานิลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา และได้ให้คำแนะนำวิธีการปล่อยปลานิลลงเลี้ยง เพื่อให้ลูกปลามีอัตราการรอดสูง กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาของรัฐ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จ การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมี พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี

                                                          

.::ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านการเกษตร::..::เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.:: .::เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ เพื่อพัฒนาให้บรรลุขีดความสามารถสูงสุดของตน.:: www.nkatc.ac.th